نظر سنجي
کدام یکی از شرف الشمس ها تاثیر بیشتری داشته است ؟
  • هفت شرف با حرز اما جواد
  • لوح کامل هفت شرف بر روی عقیق اصل ایرانی
  • انگشتر هفت شرف
  • پلاک شرف شمس
  • لوح کبیر شرف الشمس بر روی عقیق یمانی
  • دعای شرف الشمس روی طلای زرد
  • دعای شرف الشمس روی عقیق یمنی
  • دعای شرف الشمس بر روی عقیق هندی